لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز فعالیت سیستم ابطال آرا


ارشیف

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که روز گذشته میکانیزم درج معلومات تفتیش در مرکز ملی جمع آوری معلومات در حضور نماینده های تیم های تخنیکی نامزدان نهایی گردید.

او افزود که این سیستم بعد از چاشت امروز سه شنبه افتتاح و مرحله ابتدایی آن امروز رسما آغاز میگردد.

آقای نور گفت که روند ابطال آرا در هفته آینده رسما آغاز میگردد و تمام چک لست ها داخل این سیستم میگردد.

به گفته وی، این سیستم مشخص میسازد که کدام آرا ابطال وکدام آن با اعتبار میباشد.

آقای نور، گفت که در اخیر هر روز در مورد اینکه چه مقدار آرا ابطال گردیده است،معلومات داده خواهدشد.

به گفته سخنگوی کمیسیون انتخابات، تمام تصامیم بعد از داخل شدن چک لست ها درسیستم درمورد ابطال آرا ،در جلسات علنی در حضور تیم های تخنیکی نامزدان و مشاهدین وناظرین وبا درنظر داشت معیار های که از سوی نامزدان تایید گردیده،صورت میگیرد تا کدام مشکلی ایجاد نگردد.

کمیته مشترک دو تیم انتخاباتی

کمیته مشترک میان دو تیم انتخاباتی به اساس اعلامیه مشترکی که میان رهبران دو تیم انتخاباتی چند روز قبل امضا گردیده بود، تشکیل میگردد.

اعضای این کمیته روی چگونگی ساختار حکومت وحدت ملی بحث خواهند کرد.

مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی تیم عبدالله عبدالله به صدای امریکا گفت که همین اکنون از هر دو طرف پنج پنج تن روی جزییات این کمیته بحث دارند تا روی بعضی از موارد به توافقاتی برسند وتعداد اعضای هردو تیم را درین کمیسیون نیز تعین نمایند.

او افزود که این افراد در صورتی که امروز روی بعضی از موارد به توافق برسند فردا در نشست مشترک جرییات را در مورد کمیسیون وتعداد اعضای آن ارایه خواهند کرد.

فیض الله ذکی سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی نیز تایید نمود که فردا نخستین جلسه مشترک این کمیسیون دایر میگردد واعضای آن مشخص گردیده است وکار این کمیسیون بدون کدام مشکل وسریع تر از روند تفتیش آرا پیش خواهد رفت.

طرفین همانگونه که در بعد تخنیکی براساس معیارهای پیشنهادی ملل متحد برای تفتیش، بازشماری و ابطال، با تشکیل تیم ها عملاً روند تفتیش را بمنظور تامین شفافیت و اعتبار بخشی به پروسه از طریق کار متداوم در جریان پروسه تفتیش و پذیرش نتایج آن شروع کرده اند، تصریح می نمایند که در بعد سیاسی هم متعهد به همکاری صادقانه میباشند.

بدین منظور طرفین کمیسیونی مشترک از اعضای دو تیم را موظف میسازند تا جدول زمانی تکمیل روند انتخابات را نهایی سازند، روی تاریخ تحلیف رئیس جمهور جدید توافق می نمایند، با هدف اینکه این امر تا هفته دوم ماه سنبله سال ۱۳۹۳ صورت می پذیرد.

اختلاف نظر ها میان تیم های انتخاباتی

در روز های نخست به دلیل تنش ها و اختلاف نظر ها میان تیم های تخنیکی روی تک مارک ها و موارد دیگر این کمیسیون نمیتوانست که صندوقهای بیشتر را تفتیش نماید اما با تکمیل شدن معیار های ابطال آرا وتوافق هردو تیم روی آن روز به روز این روند سریع تر میگردد.

در آغاز صبح امروز سه شنبه نیز میان ناظرین تیم های نامزدان در یکی از گدامهای کمیسیون درمورد رای های یک صندوق که مربوط به ولایت پکتیکا بود و گفته میشد که تک مارک های مشابه دیده شده بود، اختلاف نظر میان تیم های انتخاباتی به وجود آمد اما بعد از لحظاتی این مشکل حل گردید.

به تعداد ٢٢ هزار و ٨٠٠ و ٢٨ صندوق رای دهی که از مراکز ولایات به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات انتقال گردیده است باید تفتیش گردد.

اما از آغاز روند تفتیش صد درصدی آرا که به تاریخ ٢٦ سرطان آغاز گردید تا کنون فقط بیشتر از ٧٠٠٠ صندوق تفتیش گردیده است و دیده شود که این روند چه مدتی را دربر خواهد گرفت تا صنوقها تفتیش وچک لست ها داخل سیستم ابطال گردد ونتیجه آن معلوم شود.

اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون تلاش مینماید که هر روز تعداد تیم های روند تفتیش را بیشتر سازد تا این روند به سرعت پیش برود وزود تر خاتمه یابد ودرنتیجه آن نتایج نهایی اعلام گردد.

تعدیلات در قانون انتخابات

از سوی دیگر کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آنها کار روی تعدیل در بعضی از ماده های قانون انتخابات را که برای این کمیسیون و رسانه ها مشکل ساز بوده است، آغاز کرده اند.

حشمت رادفر معاون این کمیسیون درنشست خبری گفت که برای پوشش خوبتر انتخابات لازم است که بعضی از تعدیلات در قانون انتخابات رونما گردد.

او افزود که در مورد تعدیل قانون انتخابات نشستی با رسانه ها نیز خواهند داشت و نظرات آنها را درمورد خواهند گرفت ونیز بعضی از موارد را آنها در قانون پیشنهاد میکنند که اضافه گردد.

عدم پرداخت جریمه نقدی

کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات میگوید رسانه های که از سوی این کمیسیون جریمه گردیده اند یک تعداد شان جریمه شانرا پرداخته اند اما یک تعداد دیگر هنوز هم نپرداخته اند.

قبلا این کمیسیون به تعداد ۲۳ رسانه را به دلیل نقض دوره سکوت،پوشش جانبدارانه مسایل انتخاباتی ونشرات تحریک آمیز وتخریبی جریمه نقدی نموده بود اما یک تعداد این رسانه ها تا حال این جریمه را نپرداخته اند.

معاون کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات گفت که به این رسانه ها چهار روز مهلت داده میشود که جریمه را بپردازند ویا استیناف خواهی نمایند.

او افزود که اگر این رسانه ها دراین مدت جریمه را نپرداختند ویا استیناف خواهی نکردند به سارنوالی معرفی خواهندشد.

تلویزیون های راه فردا، ژوندون، طلوع، افغان، دعوت، نگاه و باتور در جوزجان و رادیو های د سولی پیغام، دنیا و ندا و روزنامه ماندگار رسانه های اند که از سوی این کمیسیون جریمه گردیده اند ولی تا حال آنرا نپرداخته اند.

XS
SM
MD
LG