لینک های دسترسی

Breaking News

یکبار دیگر رهبران تیم های انتخاباتی با هم دیدار مینمایند


ارشیف

تیم های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری میگویند که رهبران دو تیم انتخاباتی عصر امروز چارشنبه با هم دیدار مینمایند و روی موارد اختلافی کمیته سوم کمیسیون وحدت ملی بحث خواهند کرد.

این دوتیم انتخاباتی تایید نمودند که کار کمیسیون وحدت ملی تکمیل نشده وبا توافق دو نامزد روی این موارد تکمیل میگردد وخاتمه مییابد.

یکروز قبل دو کمیته کمیسیون وحدت ملی روی موارد بحث شده درکمیته های شان به توافق رسیدند اما کمیته سوم به جز از سه مورد روی همه موارد به توافق رسیدند وفیصله نمودند که این موارد را با رهبران تیم شان درمیان میگذارندتا آنها درمورد تصمیم بگیرند.

صلاحیت رئیس اجراییوی که میتواند کابینه را رهبری نماید، تعین رئیس اپوزیسیون و تعین بست های کلیدی از مواردی بود که اعضای کمیته سوم نتوانستند روی آن به توافق برسند.

سید حسین آقا فاضل سنچارکی سخنگوی تیم عبدالله عبدالله به صدای امریکا گفت که یک روز قبل دوکمیته وحدت ملی روی همه مواردی که دراین کمیته ها بحث میشد به توافق رسیدند اما در کمیته سوم روی سه موضوع کلیدی اعضای این کمیته نتوانستد به توافق برسند.

او افزود که تیم اشرف غنی احمدزی نتوانست که در این مورد تصمیم بگیرند و گفتند که باید با رهبری خود در این مورد مشوره کنند و این موضوع از سطح صلاحیت این کمیته بالاتر است. همچنان گفتند که این موارد در سطح دو نامزد باید بحث شود.

به گفته وی، قرار بود که امروز این موضوع بین دو نامزد بحث شودوآنها درکلیات صحبت کنند ودیدگاه های خود را شریک سازند وبعد کمیته وحدت ملی در مورد بحث کند وبه جلسه خود ادامه بدهدویک تصمیم بگیرند.

آقای سنچارکی، گفت احتمال میرود که عصر امروز ویا امشب این دو نامزد با هم دیدار نموده ودراین موارد با هم بحث نمایند وممکن کمیته وحدت ملی فردا به کار خود ادامه بدهد.

اما فیض الله ذکی، سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا گفت که کمیته سوم روی بیشتر موارد به توافق رسیده اند وصرف دو سه مورد بود که ایجاد هدایت را از سوی رهبران دو تیم میکرد.

او افزود که چون روز گذشته روز استقلال بود رهبران دو تیم نتوانستند که با هم بنشینند وعصر امروز قرار است که رهبران دو تیم با هم بنشینند ودراین موارد با هم گفتگو نمایند.

آقای ذکی، گفت که این دو رهبر میتوانندجوابهای را به سوالاتی که برای شان پیشکش شده پیدا نمایند.

او افزود زمانی که پاسخها به این سوالات پیدا شد به این معنا است که کمیته وحدت ملی صد فیصد کار خود را موفقانه به پایان رسانیده است وهنوز کار کمیته تمام نشده وبعد از توافق دو نامزد روی دوسه مورد اختلافی کار کمیته تمام میشود.

سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی گفت که ممکن دو نامزد امروز روی همه این موارد بحث کنند وبه توافق برسند وآنرا خاتمه بدهند ویا ممکن فردا هم برای ساعاتی با هم دوباره صحبت کنند "ما با صبوری وحوصله مندی منتظر میمانیم که رهبران هردو تیم دریک فضای اعتماد وتفاهم متقابل صحبت کنند و خوشبین هستیم به ننایج."

همکاری تیم های انتخاباتی با کمیسیون

از سوی دیگر کمیسیون های انتخاباتی برای تسریع روند تفتیش آرا خواهان همکاری تیم های انتخاباتی با این کمیسیون شدند.

صبح امروز حامد کرزی با روسا و اعضای کمیسیون های انتخاباتی در حالیکه معاونین رئیس جمهور و نمانیده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد نیز حضور داشتند،دیدار و در مورد چگونگی پیشرفت روند تفتیش و مشکلات در روند تخنیکی بحث و گفتگو نمودند.

در این جلسه، اعضای کمیسیونهای انتخاباتی گفتند که همکاری نزدیک دو تیم انتخاباتی میتواند که باعث سرعت و خاتمه یافتن این روند گردد.

اعضای کمیسیون انتخابات برای نظم وتامین امنیت بیشتر در داخل محوطه کاری کمیسیون خواهان همکاری واقدامات جدی نیروهای امنیتی نیز شدند.

اعضای این کمیسیونها از رئییس جمهور خواستند تا با نامزدان ریاست جمهوری درمورد همکاری بیشتر با کمیسیون ها صحبت نماید.

در این نشست آقای کرزی گفت که مردم از ماه ها انتظار اعلام نتایج را دارند واین نتیجه هرچه زودتر باید اعلام گردد.

حلقاتی بیرونی در صدد مختل کردن روند انتخابات

از سوی دیگر عبدالرحمان هوتکی معاون این کمیسیون امروز به رسانه ها گفت که دستهای است که میخواهند این روند را مختل و یا ناکام بسازند.

روز گذشته در نتیجه درگیری میان کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و ناظرین تیم عبدالله عبدالله در یکی از گدامهای این کمیسیون چندین تن زخم برداشتند.

او افزود که برای تحقیق در مورد حادثه که روز گذشته بین کارمندان کمیسیون و تیم عبدالله عبدالله رخ داده هیت از دو تیم انتخاباتی، کمیسیون و بخش امنیت تعین شده و این موضوع را تعقیب و در مورد تصمیم گرفته میشود.

او گفت که این کمیسیون شب گذشته و امروز با بخش امنیتی صحبت شده و یک تعدادی که مورد سوظن اند به آنها اجازه داخل شدن به گدامها داده نشده است.

امان الله امان یک تن از مسوولین تیم تخنیکی عبدالله عبدالله گفت که در درگیری های فزیکی و ایجاد مشکلات در کمیسیون استخبارات منطقه و اپوزیسون داخلی دست دارند و میخواهند که این روند را صدمه بزنند.

وی در مورد درگیری فزیکی میان ناظرین تیم شان وکارمندان کمیسیون گفت کارگری که صندوقها را گرفته بود قفل آن شکسته بود و در نتیجه درگیری میان ناظر تیم شان و کارگر صورت گرفته است.

او گفت که حلقات بیرونی واستخباراتی منطقه در این گونه حرکت های تحریک آمیز دست دارند تا این روند را با مشکل مواجه سازند اما خوشبختانه اختلافی میان تیم های انتخاباتی هر دو تیم وجود ندارد.

اما حلیم فدایی از تیم اشرف غنی احمدزی میگوید که تیم آنها در این درگیری دخیل نبوده و تیم عبدالله عبدالله همواره کوشش مینمایند تا این روند را مختل بسازند.

او افزود که روز گذشته ناظر تیم آقای عبالله با کارگری که صندوقها را انتقال میداد و در آن صندوق رای های مشابه که بیشتر از دو صد رای بود، وجود داشت درگیر شده است.

به دلیل درگیری روز گذشته میان ناظرین تیم عبدالله عبدالله و کارمندان کمیسیون امروز روند تفیش آرا با بیشتر از سه ساعت تاخیر آغاز گردید.

XS
SM
MD
LG