لینک های دسترسی

Breaking News

قبل از مراسم تحلیف ترک ارگ کشور را به بحران میکشاند


جلسه علنی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

ستار سعادت، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در نشست خبری گفت که آقای کرزی چند بار تاکید کرده که مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده باید به تاریخ ۱۱ سنبله صورت گیرد و اگر نشد وی روز سه شنبه آینده ارگ را ترک میکند.

آقای سعادت از این تصمیم آقای کرزی قبل از انتقال مسالمت آمیز قدرت به رئیس جمهور جدید ابراز نگرانی نموده و از رئیس جمهور خواست که ارگ را ترک نکند و تا مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده در ارگ باقی بماند.

آقای سعادت گفت که این اقدام رئیس جمهور خلاف قانون اساسی است و در قانون اساسی در صورتیکه رئیس جمهور زنده باشد و قدرت را ترک کند موردی پیش بینی نشده است.

او گفت که اگر رییس جمهور زنده باشد و قدرت را به معاونین خود و یا کسی دیگری واگذار کند، خلای شدید قدرت به میان میاید و این کشور به طرف بحران میرود و نتیجه مثبت در قبال ندارد.

آقای سعادت افزود که اگر آقای کرزی ارگ را ترک کند و قدرت را به یکی از معاونین اش واگذار کند چه اعتبار وجود دارد که معاون او تعهد انتقال قدرت را دارد یا نه.

به گفته وی، ممکن این فرد چند روز بعد که کمیسیون انتخابات نتیجه نهایی را اعلام میکند و رئیس جمهور قدرت را به او واگذار کرده است ممکن قدرت را به کسی دیگر انتقال نکند.

او گفت که این کشور باز هم شاهد نظام کودتایی خواهد بود و یکبار دیگر این کشور به ۳۵ سال قبل برمیگردد.

او از رئیس جمهور خواست تا برای چند روز دیگر که کمیسیون نتیجه را اعلام مینماید، درقدرت باقی بماند و با حوصله مندی به وظیفه خود ادامه بدهد. او افزود که این ګونه تاکید رئیس جمهور در کشور بی ثباتی را به میان میاورد.

اما ایمیل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور این اظهارات رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی را رد نموده و به صدای امریکا گفت که مطابق به قانون، رئیس جمهور تا زمان انتقال قدرت به رئیس جمهور جدید و مراسم تحلیف وی در قدرت باقی میماند.

او گفت که رئیس جمهور هیچگاهی چنین اظهاراتی را نکرده است.

تفتیش بیشتر از ۸۳ درصد محلات رای دهی

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا حال به تعداد ۱۹۰۴۷ صندوق رای دهی که ۸۳ عشاریه ۴ فیصد صندوقها را تشکیل میدهد، تفتیش و بارشماری گردیده است و ۳۷۸۱ صندوق باقی مانده است. او گفت که در گدام اول روند تفیش و باز شماری تکمیل شده است.

به گفته آقای نور، به بزودی روند تفتیش عادی خاتمه مییابد و ابراز امیدواری نمود که در چند روز آینده روند تفتیش و باز شماری آرا خاتمه یابد.

او گفت که به تعداد ۱۶۳۸۵ چک لست و جدول نتایج داخل سیستم مرکز جمع آوری نتایج شده و به تعداد ۱۴۸۴۵ چک لست و جدول نتایج آماده است که کمیسیون در مورد آن تصمیم نهایی خود را بگیرد.

آقای نور افزود که عصر امروز این کمیسیون در مورد ۵۰۰۰ جدول نتایج و چک لست در حضور مشاهدین و ناظرین ملی و بین المللی تصمیم نهایی خود را میگیرد.

به گفته سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، این کمیسیون در سه مرحله تا حال در مورد ۸۸۳۸ صندوق تصمیم گرفته که ۳۹ فیصد صندوقهای رای دهی را تشکل میدهد.

آقای نور گفت که تعداد مشاهدین بین الملی و متخصصین ملل متحد امروز در روند تفتیش و باز شماری آرا افزایش یافته است.

این در حالیست که روز ګذشته این کمیسیون از ملل متحد خواست تا تعداد ناظرین اش را برای نظارت از این روند افزایش دهد.

از سوی دیگر امروز کمیسیون شکایات انتخاباتی به ۱۵مورد شکایت که از سوی تیم اشرف غنی احمدزی در مورد ابطال آرای ۶۴ محل رای دهی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته بود، در جلسه علنی در حضور ناظرین و مشاهدین به این شکایات رسیدگی نمود.

این کمیسیون در نتیجه بررسی ها، آرای ۴محل رای دهی را از جمله ۶۴ محل رای دهی با اعتبار اعلام نمود.

XS
SM
MD
LG