لینک های دسترسی

Breaking News

سخنان ضد و نقیض تیم های انتخاباتی در مورد روند سیاسی


ارشیف

تیم احمدزی میگوید که روی همه موارد اختلافی به جز از یک مورد هر دو تیم انتخاباتی به توافق رسیدند اما تیم عبدالله میگوید که که مذاکرات به شکست مواجه شده است.

سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی میگوید که به زودی رهبران دو تیم انتخاباتی روی صلاحیت پست اجرایی با هم دیدار وگفتگو مینماینداما سخنگوی تیم عبدالله عبدالله آنرا رد مینماید.

طاهر زهیر، سخنگوی تیم احمدزی به صدای امریکا گفت که کار کمیته هشت گانه با توافق نظر روی همه موارد اختلافی به جز از یک مورد به پایان رسیده است واین یک مورد به هر دو رهبر راجع گردیده تا آنها درآن مورد تصمیم بگیرند.

او افزود که این دو نامزد به زودی وممکن امروز ویا فردا با هم دیدار نمایند وروی یک مورد اختلافی بحث نمایند وتوافقات کمیته هشت گانه را نیز تایید نمایند وطی یک اعلامیه مشترک همه توافقات به نشر برسد.

آقای زهیر،گفت که رهبران دوتیم روی اینکه رئیس اجراییه میتواند که رئیس کابینه هم باش با هم بحث خواهند کرد.

او گفت که اینبار خوشبینی های زیادی وجود دارد که این مساله توسط هرد و نامزد حل گردد.

اما فضل الرحمان اوریا، سخنگوی تیم عبدالله میگوید که مذاکرات میان دوتیم انتخاباتی با بن بست جدی مواجه گردیده وتا حال هیچگونه پیشرفتی وجود نداشته است.

آقای اوریا میگوید که روند مذاکرات از سوی تیم احمدزی قصدا وآگا هانه به بن بست کشیده شده است.

او افزود که مشکل اساسی روی پست اجراییوی وصلاحیت های آن نیست بلکه مشکل اساسی روی این است که آیا در کشور دولت وحدت ملی باشد ویا دولت ایتلافی .

به گفته اوریا،تیم احمد زی خواهان تقسیم پست های وزارت ها وولایات است اما میگویند که خواهان تقسیم صلاحیت ها نیستند وصلاحیت ها را تقسیم نمیکنند واین نوعی دولتی ایتلافی است در حالیکه در دولت وحدت ملی صلاحیت ها هم تقسیم میشود.

او گفت " اینها تحت نام تشکیل دولت وحدت ملی میخواهند که دولت ایتلافی بسازند وما جدا"مخالف دولت ایتلافی هستیم وتیم احمدزی در مدت روند سیاسی بن بست ها وچالشهای جدی را ایجاد کرده ومذاکرات کاملا با شکست مواجه شده است".

سخنگوی تیم آقای عبدالله افزود که اگر این تیم به اراده ورای مردم افغانستان احترام نکن،به تعهدات سیاسی که سپرده به آن وفا دار باقی نماند،تیم آنها مجبور میشود که همان ضرب العجل را که به حالت تعلیق درآورده درمورد آن فکرکنند.

نتایج انتخابات تا ایجاد توافق روی روند سیاسی اعلام نگردد

عبدالرب رسول سیاف یک از رهبران جهادی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که بعد از ایجاد توافق روی روند سیاسی،نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نماید.

در اعلامیه دفتر مطبوعاتی عبدالرب رسول سیاف آمده است که به خاطر مصالح علیای کشور روی چارچوب نطام آینده توافق صورت بگیرد وبرای جلوگیری از رفتن کشور به سوی بحران یک راه معقول سیاسی پیدا گردد.

دراعلامیه به قول از سیاف گفته شده است،آنانیکه براعلام نتایج انتخابات قبل از رسیدن به حل سیاسی تاکید میدارند ،این تاکید شان فتنه خوابیده را بیدار خواهد ساخت وباعث بردن کشور به سوی ناامنی وبی ثباتی خواهد شد که دراین صورت مهار کردن مشکلات نو پیدا کار بسیار دشوار واز توان همگی بیرون خواهد بود.

در اعلامیه افزوده شده است که بعد از این قطب بندی های که متاسفانه در نتیجه انتخابات به میان آمد ،ایجاد حکومت یک جانبه به درد ملت نمیخورد ومانندی مرغی که یک بال داشته باشد قطعا توان تحرک وپرواز را نخواهد داشت ،چه رسد به اینکه به خدمت مردم بپردازد.

در اعلامیه؛ آقای سیاف از طرفین دخیل در انتخابات خواسته است که با حوصله مندی خاص وبا فکر دقیق به خاطر مصالح علیای کشور،توافق سیاسی را ایجاد واعلام نموده، بعدا در مورد چگونگی اعلام نتایج انتخابات تصمیم بگیرند.

اما طاهر زهیر سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی در مورد گفت که کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به قانون باید هر چه زودتر نتیجه انتخابات را بعد از ختم روند تفتیش اعلام نماید.

او افزود که اعلام نتیجه انتخابات از دیدگاه این تیم نقطه یی پایانی به همه موضوعات ومسایل جنجالی انتخاباتی شمرده میشود .

اما وی ابراز امیدواری نمود که تا اعلام نتایج انتخاباتی،مسایل سیاسی نیز میان دو تیم انتخاباتی حل گردداما افزودکه به جز از کمیسیون مستقل انتخابات هیچ فردی ویا نهادی حق تصمیم گیری درمورد انتخابات به خصوص مسایل مهم انتخاباتی از قبیل اعلام نتایج انتخابات را ندارد .

جمال الدین بدر یک تن از مسوولین سیاسی دفتر مطبوعاتی سیاف به صدای امریکا گفت که استاد سیاف این اعلامیه را بعد از دیدار وگفتگو ها با رهبران تیم های انتخاباتی ونهاد های ذیدخل در قضیه انتخابات نشر نموده است.

خواستیم دراین مورد نظر کمیسیون مستقل انتخابات را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم اما سخنگوی این کمیسیون یک روز قبل گفته بود که نتایج انتخابات ریاست جمهوری به زودی اعلام میگردد.

ختم روند تخنیکی تا اخیر هفته جاری

مجاوید حبیبی،سرپرست دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات امروز به خبرنگاران گفت که این کمیسیون تلاش میکند تا روند تخنیکی به زودی وتا اخیر این هفته تکمیل گردد.

او افزود که 7 هزار محل رای دهی باقی مانده است واین کمیسیون در دو جلسه علنی در دو روز آینده روی آن تصمیم نهایی خود را میگیرد.

نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون میگوید که در مرکز جمع آوری نتایج نیز کار به شدت ادامه دارد واین روند درحال تکمیل شدن است.

او افزود که تا کنون به تعداد 21 هزار و ۲۷۳ چک لست وجدول نتایج داخل سیستم گردیده وبه تعداد 20 هزار و268 آن آخرین مرحله را دراین مرکز طی نموده است.

آقای نور افزود که به زودی در جلسات علنی روی محلاتی که آخرین مرحله را طی نموده وکمیسیون در مورد آن تا حال تصمیم نگرفته تصمیم میگیرد.

به گفته سخنگوی این کمیسیون،بعد از تصمیم روی این محلات،نتیجه آن به کمیسیون شکایات فرستاده میشود وکمیسیون در صورت بودن شکایات روی آن در مدت 48 ساعت تصمیم میگیرد ونتیجه را به این کمیسیون میفرستد وبعد کمیسیون درمورد اعلام نتایج نهایی تصمیم میگیرد.

از سوی دیگر امروز کمیسیون شکایات انتخاباتی در پنجمین جلسه علنی درمورد 50 محل رای دهی که از سوی کمیسیون انتخابات آرای آن باطل گردیده بود تصمیم گرفت.

تیم اشرف غنی احمدزی در مورد این محلات ۱۵ مورد شکایت دراین کمیسیون در ج نموده بود که درنتیجه بررسی ها ، آرای یک محل از سوی کمیسیون شکایات با اعتبار شناخته شد.

XS
SM
MD
LG