لینک های دسترسی

عدم توافق نامزدان روی صلاحیت های رئیس اجراییه


ارشیف

دو تن از نامزدان ریاست جمهوری امروز بار دیگر با هم دیدار کردند اما باز هم آنها روی صلاحیت پست رئیس اجراییه به توافق نهایی نرسیدند.

روز گذشته سخنگویان هر دو تیم اظهار خوشبینی کرده بودند که ممکن نامزدان روی یک مورد اختلافی به توافق برسند.

طاهر زهیر سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا گفت که مذاکرات امروز مذاکرات سازنده یی بود ودر فضای خوب،مسالمت آمیز وتفاهم برگزار گردید.

وی افزود که طی این مذاکره مجموعه موارد اختلافی مورد باز نگری قرار گرفت که در کمیته هشت نفره روی آن بحث صورت گرفته بود.

آقای زهیر گفت که روی یک مورد اختلافی بحث لازمی وجدی صورت گرفت اما نتیجه نهایی دراین نشست بدست نیامد وتوافق نهایی حاصل نشد

وی افزود که قرار براین شد تا این سلسله نشست ها ادامه یابد تاروی همه موارد توافق صورت گیرد.

آقای زهیر گفت به دلیل اینکه رهبران وستاد ها نیاز به مشوره بیشتر با اعضای تیم شان درمورد تصمیم گیری نهایی دارند، تصمیی نهایی گرفته نشد.

تیم عبداللله عبدالله گفته بود که اگر فردا دو نامزد روی موارد اختلافی با هم به توافق نرسند،آنها موقف خود را در مورد روند انتخابات اعلام خواهند کرد.

آقای زهیر در مورد گفت"آنها هر موقفی را که اعلام کنند ما کار نداریم اما موقف تیم تحول اینست که هردو نامزد باید متعهد به رعایت تمامی تعهدات سیاسی قبلی شان باشند".

وی از تیم مقابل خواست تا به تمام تعهدات انجام شده میان هر دو نامزد پابند باشند وتلاش برای نقض قانون اساسی نکنند.

سخنگوی تیم احمدزی گفت که هر نوع ایده یی غیر از انتخابات چه تشکیل حکومت موقت وچه حکومت موازی به باور این تیم موجب رجعت وبرگشت به گذشته میشودواین یک جفا در حق مردم افغانستان است وگفت"ما از تمام کسانیکه دارای چنین ایده های هستند میخواهیم که دست به چنین کارهای نزنند".

وی گفت که در صورت ایجاد بحران مقصر کسانی هستند که هیچ چیز را به رسمیت نمی شناسند وبه هیچ تعهدی پابند نیستند وبه هیچ چیزی خود را ملزم نمیدانند .

وی افزود که ملت افغانستان از ایجاد هر نوع بحران وکشمکش خسته اند وبه باور مردم انتخابات یگانه مجرای دست به دست شدن قدرت است.

اقای زهیر گفت"باو ر ما اینست که موضع عبدالله عبدالله موضع نرم ومعتدل وموضع معطوف به منافع ملی است ووی هیچگاهی حاضر نخواهد شد که کشور به طرف ویرانی برود ووسیله یی به برگشت به گذشته شود".

وی گفت که تفاهم سیاسی،به توافق رسیدن روی تشکیل حکومت وحد ت ملی وحدود صلاحیت های رئیس اجراییه مهم است وموقف این تیم این است که این تیم خود را به تمام تعهدات انجام شده میان هردو نامزد متعهد میداند.

فضل الرحمان اوریا سخنگوی تیم عبدالله عبدالله در مصاحبه با صدای امریکا نیز تایید نمود که نامزدان در نتیجه دیدار امروز به توافقاتی دست نیافتند اما وی در مورد از جزییات بیشتر خود داری نمود.

قرار است ساعتی بعد عبدالله عبدالله درنشست خبری در مورد نشست امروز دیدگاه خود را اظهار نماید.

XS
SM
MD
LG