لینک های دسترسی

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


درین هفته درراس مباحث اجتماعی مربوط به افغانستان تحولات سیاسی بیشتر جلب توجه نموده است. امضای موافقت نامه برای تشکیل حکومت وحدت ملی و اعلام رئیس جمهور جدید مباحث زیادی را در رسانه های اجتماعی میان طرفداران هردو کاندید، کارشناسان و تحلیلگران امور افغانستان، ایجاد نموده است. عکس العمل های مختلف دربرابر تصمیم دو کاندید دیده میشود از جمله تعدادی تشکیل حکومت وحدت ملی را مناسب افغانستان نمی بینند و تعدادی نیز آنرا مرگ دموکراسی لقب داده اند و با رهبری دو کاندید موافق نیستند.

XS
SM
MD
LG