لینک های دسترسی

دلاوری: کابل بانک جدید بر اساس قانون اکنون باید فعالیت نکند


اخیرآ به امر رئیس جمهور اشرف غنی احمد زی، قضیه فساد مالی کابل بانک دوباره گشوده شد تا تحقیقات بیشتر درین مورد انجام شود. اما افتضاح مالی کابل بانک و کشمکش های سیاسی و اقتصادی در برابر آن به کجا کشیده، کابل بانک که به نوی کابل بانک مبدل شده در چه وضعیتی قرار دارد و هم چنان کار به خاطر تعقیب عدلی متهمین دوسیۀ کابل به کجا رسیده است. امروز در این بحث ویژه فرصت پیدا کردیم تا با محترم نورالله دلاوری سرپرست کنونی د افغانستان بانک و محترم عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین د افغانستان بانک در مورد جزییات این قضیه صحبت نماییم. دلاوری میگوید، کابل بانک جدید بر اساس قانون اکنون باید فعالیت نکند، اما قدیر فطرت صریحآ بیان داشت که وی از مرگ نه بلکه از بی عدالتی در صورت برگشت به افغانستان ترس دارد.

XS
SM
MD
LG