لینک های دسترسی

سعادت: افراد متقلب باید مورد تعقیب قرار گیرد


ستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید از دولت میخواهد تا افرادی را که در مسایل انتخابات در فساد و تقلب دست داشتند، مورد پیگرد و بازخواست قرار دهد. مصاحبۀ کامل آقای سعادت را با احمد فؤاد لامع در اینجا تماشا کنید.

XS
SM
MD
LG