لینک های دسترسی

سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان و مسله صلح در افغانستان


از سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان، چه توقعی میتوان داشت؟ محمد اسماعیل قاسمیار، عضو و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان می گوید پاکستان اکنون باید درک کند که وقت آن رسیده که هر دو کشور مشترکا با جدیت در کار مبارزه با دهشت آفگنان همکاری کنند

XS
SM
MD
LG