لینک های دسترسی

هایمن: تعهد ناتو به سمت افغانستان بنفع هر دو میباشد


جرالد هایمن، عضو انستتیوت استراتژیک و مطالعات بین المللی، بیان میدارد که نشست بروکسل و تعهد ناتو به سمت افغانستان از اهمیت در عرصه بهبود اوضاع امنیتی افغانستان برخوردار است

XS
SM
MD
LG