لینک های دسترسی

سوسن مرکم: پروژه ارتقا ظرفیت کاری زنان افغان را رشد میدهد


سوسن مرکم، هماهنگ کننده ارشد در امور زنان و مساوات جنسیتی در اداره انکشافی ایالات متحده میگوید این پروژه به حمایت از قانون گزارن امریکا برای ادامه تعهدات دربرابر حفظ حقوق زنان افغان بعد از سال ۲۰۱۴ بنیاد گزاری شد. برنامه های پروژه پرموت شامل توسعه رهبری زنان، نقش زنان در حکومت داری، رشد استعداد های زنان در عرصه اقتصاد، و حمایت از گروه های جامعه مدنی و فعال حقوق زنان میباشد. سوسن مرکم، در مصاحبه ای اختصاصی با تلویزیون آشنای امریکا گفت: زنان اکنون بعد از فرصت های تحصیلی که طی یک دهه بدست آوردند، درموقعیتی استند که کار مناسب پیداکنند، پروژه پرموت برای زنان افغان فرصت فراگیری مهارت های تجارت و مدیریت را امکان پذیر میسازد، تا زنان بتوانند به سطح رهبری راه یابند و به پست های مهم و کلیدی حکومت ایفای وظیفه نمایند.

XS
SM
MD
LG