لینک های دسترسی

مرض اتیزم در میان کودکان رو به رشد است


سبزیجات ، میوه های تازه و خشک مغزدار بطور عادی دارای فولیک اسید ، نوعی از ویتامین بی، میباشد که در تجدید حجره های بدن کمک میکند. داکتران بصورت عموم برای زنان قبل از انکه حمل بگیرند، گرفتن تابلیت های فولیک اسید را توصیه میکنند زیرا کمبود ویتامین بی، خطرات سوشکل اعضا را در نوزادان افزایش میدهد.

XS
SM
MD
LG