لینک های دسترسی

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


این هفته موضوعات مختلف دررسانه های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته که به چند بحث جالب درین هفته میپردازیم. روز سه شنبه حمله طالبان بر یک مکتب اردوی پاکستان در پیشاور در رسانه های اجتماعی عکس العمل های زیادی بدنبال داشت که شامل رهبران جهان، مردم عادی و طرفداران حقوق بشر و جامعه مدنی میباشد که این حمله را به عنوان یک عمل غیر انسانی محکوم کرده اند

XS
SM
MD
LG