لینک های دسترسی

مشکلات امنیتی و روابط اقتصادی افغانستان، پاکستان و چین


با در نظرداشت اخرین حملۀ مرگبار در پشاور و سلسلۀ از حملات انتحاری در افغانستان، به خاطر رسیدگی به مشکلی که فراراه رفاه کابل و اسلام آباد و منطقه است، نیاز به انجام چه کاری دارد؟ به خاطر بررسی اوضاع منطقه؛ محترم محمد نجیب عزیزی، استاد در رشتۀ اقتصاد و فعال مدنی را در استدیوی کابل با خود داریم:

XS
SM
MD
LG