لینک های دسترسی

ایجاد دیپارتمنت زبان چینایی در فاکولتۀ ادبیات پوهنتون کابل


نیاز بر ایجاد دیپارتمنت زبان چینایی در فاکولتۀ ادبیات کابل، و آن هم در این مقطع زمانی حساس، چه بوده میتواند؟ جهت پاسخ به این پرسش و هچنان بررسی دیرینۀ موجودیت زبان چینایی در افغانستان، خواستیم با محترم حمید غلامی استاد دیپارتمنت چینایی فاکولتۀ ادبیات پوهنتون کابل صحبتی داشته باشیم.

XS
SM
MD
LG