لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


در مباحث این هفته موضوعات مختلف دررسانه های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته : در آغاز هفته با درگذشت زبیر حاتمی، فلمبردار یکی از تلویزیون های خصوصی در افغانستان که در حمله انتحاری درمرکز فرهنگی فرانسه زخمی شده بود، باعث واکنش های زیادی در رسانه های اجتماعی شده است. مردم عکس های وی را در صفحات فیس بوک شان پست کرده اند. درین میان فهیم توخی، فعال اجتماعی درصفحه فیس بوک خود با پست عکس های از زبیرحاتمی، از مرگ زبیر اظهار تاسف نموده و علاقمندان این صفحه بخصوص خبرنگاران و مردم مرگ این جوان را محکوم کرده اند. ازمیان هنرمندان شناخته شده، شفیق مرید در ویدیویی درمورد مرگ زبیر حاتمی آهنگ اش را پست کرده است و برای مادرش آرزوی صبر و تحمل کرده است. درمیان سایر موضوعاتی غیر سیاسی مربوط به افغانستان/ که فقط در رسانه های اجتماعی / منتشر شده است، عکس های از نسخه خطی قرآن است، که مریم عطایی از ولایت بدخشان آن را نوشته است، در صفحه صفحه ویس بارکزی، خبرنگارمردمی و فعال اجتماعی پست شده است. همچنان اولین موترسایکل ساخت یک جوان افغان بنام مصطفی، درصفحات اجتماعی به چشم میخورد با انرژی آفتاب کار میکند و درحالت اضطراری میتوان از پایدل آن کار گرفت. ازینکه امروز روز تجلیل از کرسمس در ایالات متحده است، درصفحه فارسی وزارت خارجه امریکا در فیس بوک دوتن از کارمندان درپیام شان از ایستگاه فضایی بین المللی برای امریکایی ها عید کرسمس را تبریک گفته اند.

XS
SM
MD
LG