لینک های دسترسی

مرور بر مهمترین وقایع سال ٢٠١۴


سال دو هزار و چهاردۀ میلادی در حالی پایان می یابد که نقاط مختلف جهان در طول این سال، شاهد رویداد های داغ بود. برای مرور بر مهمترین وقایع سیاسی جهان و دورنمای موقف ایالات متحده در سال آیندۀ میلادی، صحبت تلویزیون آشنا را با رید ستندیش ایدیتر مجلۀ فارن پالیسی در اینجاتماشاکنید.

XS
SM
MD
LG