لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


درهفته ای که گذشت رویداد های زیادی در رسانه های اجتماعی پوشش یافته است. از مباحث مربوط به افغانستان، اعلام کابنیه جدید واکنش های زیادی داشت. از فهرست اسمای وزرا که اعلام شده است، از جمله سه زن معرفی شده، دو زن قابل بحث شده. که در رسانه های اجتماعی گفته میشود از آنها نه عکسی است وحتی معلومات اندکی درمورد سابقه کاری آنها دردست نیست. اما خانم نجیبه ایوبی، که بحیث وزیر امور زنان معرفی شده است، خانم سرشناس و برنده جایزه شجاعت خبرنگاری سال 2013 در ایالات متحده است. دربحث های دیگر دررسانه های اجتماعی بحث ها از گزارش های موجود در مورد نفوذ گروه دولت اسلامی یا داعش در بعضی ولایات افغانستان، دیده میشود.

XS
SM
MD
LG