لینک های دسترسی

آصفه شاداب: وزرای رد شده را میتوانند به پست های متفاوت دوباره معرفی کنند


در رأی گیری که امروز در ولسی جرگه صورت گرفت، تعدادی از وزرا توانستند رای تایید ولسی جرگه را بدست آورند. از جمله برای سعادت نادری نامزد وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، آی سلطان خیری نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ، فیض الله کاکر نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر، شاه زمان میوندی نامزد وزارت شهرسازی و مسکن، احمد سیر مهجور نامزد وزارت عدلیه، و خلیل صدیق نامزد ریاست د افغانستان بانک، به دلیل تابعیت دوگانۀ آنان، صندوق رأی گذاشته نشد. همچنان ولسی جرگه نامزدی نجیبه ایوبی نامزد وزارت امور زنان را به دلیل نواقص در اسناد تحصیلی اش، رد کرد. در رابطه با اقدامات امروز ولسی جرگه، آصفه شاداب، معاون کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قانون اساسی ولسی جرگه میگوید وزرای رد شده را میتوانند برای پست های متفاوت دوباره معرفی کنند. کسانی که رای تایید بدست آورده اند، به اساس شرایط مشخص شده وشایستگی شان انتخاب شدند.

XS
SM
MD
LG