لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


در این هفته دو موضوع بیشتر در رسانه های اجتماعی پوشش یافته است. سفرهیت رهبری افغانستان به ایالات متحده و مرگ فرخنده که پنجشنبه گذشته در کابل اتفاق افتاد. درسفر اول رئیس جمهور غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدلله به ایالات متحده، رسانه های بین المللی بخصوص روزنامه های آنلاین امریکایی با رئیس جمهور، درمورد عملکرد حکومت وحدت ملی ، روابط ایالات متحده و امریکا مصاحبه های اختصاصی انجام دادند.

XS
SM
MD
LG