لینک های دسترسی

مدقق: شرایط ما را از تطبیق برنامه ها بازداشته است


عبدالولی مدقق معین اداره ملی حفاظت محیط زیست، از اهمیت برنامه تازه دو ساله سارک برای افغانستان جهت افزایش اگاهی عامه در مورد حفاظت از محیط زیست بیان داشت که به محیط زیست در افغانستان اهمیت اندک داده میشود

XS
SM
MD
LG