لینک های دسترسی

Breaking News

آلودگی محیط خطری بزرگتر از تروریزم در افغانستان


نمای از آبهای آلوده در دریای کابل

اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که در مقایسه با تروریزم، آلودهگی محیط زیست و زمین در افغانستان خطر جدی به زندگی مردم به شمار می رود. این اداره می افزاید که سالانه نزدیک به هشتاد هزار تن به علت آلودهگی هوا زندگی شان را از دست میدهد.

این ارقام در حالی به نشر رسید که امروز چهارشنبه از روز جهانی زمین در کابل تجلیل بعمل امد. آلودهگی محیط زیست در افغانستان، سالانه نزدیک به هشتاد هزار تن را بخصوص در کابل پایتخت ان کشور قربانی میکند، که این رقم به مراتب بالاتر از ارقامی است که همه ساله قربانیان تروریزم میگردند.

مسولین اداره های حفاظت و نظارت از محیط زیست افغانستان که امروز در کابل از روز جهانی زمین تجلیل میکردند، گفتند که به سبب هوای آلوده، تنها در کابل سالانه از دو نیم هزار الی چهار هزار باشنده این شهر به امراض مختلف تنفسی دچار میشوند.

مقامات میگویند اگر به محیط زیست و مبارزه با الودگی ان در افغانستان توجه جدی صورت نگیرد تا بیست و پنج سال اینده، زندگی در کابل غیر ممکن خواهد شد.

در همین حال حکومت وحدت ملی افغانستان نیز از بین رفتن منابع طبیعی در این کشور را یک چالش بزرگ عنوان می کند و میگوید که به شمول کابل در همه ولایات به ساحات سبز بیشتر نیاز است و باید به ان توجه صورت گیرد.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، بیان میدارد که قطع درختان که به محو جنگل ها انجامیده است و آلودهگی محیط بدلیل دود و کثافات و استفاده از مواد کیمیاوی، آسیب های شدید را به مردم افغانستان رسانده است. طبق نظریات آقای عبدالله، موضوع حفاظت از محیط زیست و زمین باید یک رسالت مقدس ملی پنداشته شود و به آن توجه کامل مبذول گردد.

مقامات اداره نظارت بر محیط زیست میگویند که حفاظت از زمین و محیط زیست، یک پروژه نه، بلکه یک برنامه است که در دراز مدت به حمایت قوی سیاسی ضرورت دارد.

این در حالیست که شماری از باشنده گان شهر کابل نیز در این نشست، روی از بین رفتن محیط زیست و الودگی شدید هوا، صحبت کرده و نگرانی خود را ابراز داشتند

همچنان گروهی از شاگردان مکاتب به مناسبت روز جهانی زمین و به منظور آگاهی دهی حفاظت از محیط زیست با هم جمع شده و با رسامی کردن زمین، از مردم خواهان کمک به حفظ محیط زیست شدند.

افغانستان در حالی از روز جهانی زمین تجلیل به عمل می آورد که هنوز هم غصب زمین ها، آلودهگی هوا و آب و زمین، چالش های بزرگ به محیط زیست و زندگی شهروندان این کشور محسوب میشود.

XS
SM
MD
LG