لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


درین هفته از میان سایر مباحث رسانه های اجتماعی: تصمیم محکمه ابتدایی درمورد متهمین قضیه فرخنده/ حکم محکمه هندی برای 5 سال حبس برای سلمان خان/ کمپاین ویژه روز مادر امریکا و سایرمباحث. قضیه فرخنده که بیشتر ازرسانه های اجتماعی جان گرفته است، هنوز هم در میان یکی از مباحث عمده رسانه های اجتماعی است.

XS
SM
MD
LG