لینک های دسترسی

ذکریا: پاکستان برای مهره های سوخته امتیاز میخواهد


ذکریا خان ذکریا، عضو ولسی جرگه، بیان میدارد که افغانستان در پروسه مصالحه باید با پاکستان محتاط باشد، پاکستان طالبان خنثی را تحت کنترول دارد و خواهان کسب امتیاز برای انهاست

XS
SM
MD
LG