لینک های دسترسی

تلویزیون

مخترع افغان که میخواهد زنده گی معیوبین را آسانتر بسازد


جنگ در افغانستان باعث تلفات و صدمات زیاد روحی و فیزیکی در میان افغان شده است بخصوص اطفال معیوب افغانستان که با از دست دادن یکی از اعضای بدن شان دچار مشکلات و افسردگی روحی و روانی میگردند. اما برخی از این کودکان، توانایی خارق العاده یی را برای مبارزه با این مشکلات از خود تبارز میدهند، محمد سعید، مخترع افغان که از ناحیه دوپا معیوب است، در منطقه کمبریج باستن ایالت مسوچست زنده گی میکند. سعید مخترع و شاگرد مکتب تکنالوژی است. پیام این گزارش الهام بخش برای صدها و هزاران معیوب در ‫‏افغانستان‬ است،

XS
SM
MD
LG