لینک های دسترسی

تلویزیون

سپورت باکس: دست آورد های تینس در افغانستان


پیشینه تینس در افغانستان به سالهای ۵۰ و ۶۰ برمیگردد اما جنگ برعلاوه سایر مسایل تاثیرات ناگواری بر ورزش تینس افغانستان نیز گذاشته است. انجنیر عظیم نیازی رئیس فراسیون تینس افغانستان میگوید با وجود مشکلات در چند سال اخیر این ورزش در کابل و هرات رونق خوبی کسب کرده و حتی تعدادی از دختران نوجوان نیز به تورنمنت تینس کشانیده شده اند. به گفته ای آقای نیازی تلاش صورت گرفته تا برای نهادینه شدن این ورزش در مرکز وولایات کارهای بنیادی انجام شود

XS
SM
MD
LG