لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به مباحث جالب هفته در رسانه های اجتماعی


درهفته ای که گذشت اخبار زیادی ازطریق رسانه های اجتماعی منتشر شده و باعث بحث های هم شده است. از جمله گزارش صدای امریکا در مورد جنرال دوستم که دربرابراتهامات نسل کشی و جرایم جنگی علیه ها اقلیت ها عکس العمل نشان داده است، پرخواننده بوده است. اما جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور اخیرآ در رسانه های اجتماعی  بسیار مطرح شده است، اکثرآ با پست عکس های وی از مبارزه وی درصف اردوی ملی در شمال افغانستان تمجید نموده اند.

XS
SM
MD
LG