لینک های دسترسی

تلویزیون

عاقله آصفی: برای دختران در نقاط دوردست افغانستان درس میدهم


عاقله آصفی یک مهاجر افغان که زندگی اش را وقف تدریس دختران مهاجر در پاکستان کرده است، برندۀ جایزۀ سال 2015 کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین به نام جایزۀ پناهندگی نـَنسِن گردید. عاقله آصفی چهل و نه ساله علی الرغم امکانات محدود، رسم و عنعنات خلاف تعلیم زنان، و مشکلات شخصی اش در زندگی غربت، توانسته بیش از یکهزار دختر مهاجر افغان را در مکتب سیارش زیر یک خیمه در قریۀ مهاجرین کوت چندنۀ ایالت پنجاب پاکستان تعلیم دهد.

XS
SM
MD
LG