لینک های دسترسی

عمرزاد: تنها جنگ، عامل ایجاد بیش از 9 ملیارد دالر خسارت برای افغانستان نیست


ادریس عمرزاد، معاون موسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی گفت که تلاش ها برای تامین امنیت، صلح، کمک های مالی به قربانیان جنگ، ارزش های انسانی، صحت عامه، معلولیت، تعلیم و تربیه و مهاجرت ها بار آوردۀ زیان های مالی برای کشور بوده است. مصاحبه را اینجا ببینید:

XS
SM
MD
LG