لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به مباحث جالب هفته در رسانه های اجتماعی


درهفته ای که گذشت سنگسار یک بانوی افغان در ولایت غور، پیروزی بانوی دیگر افغان در کانادا، و نظریات شاهرخ خان درمورد مسلمانان و رابطه وی با یک جنرال پاکستانی، واکنش های زیاد دربرداشت این هفته روز دوشنبه، قتل بانوی افغان بنام رخشانه در فیروز کوه ولایت غور که منطقۀ تحت کنترول طالبان است. باعث واکنش های زیادی در رسانه های اجتماعی شده است. درمیان سایر واکنش های فعالین حقوق زن، خبرنگاران و مردم عام از سنگسار بانوی افغان در غور انتقاد کرده اند. رئیس جمهور غنی خواستار تحقیقات در مورد این قتل شد.

XS
SM
MD
LG