لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان محل مناسب برای سرمایه گذاری امریکاییان


اشتراک کنندگان یازدهمین کنفرانس سالانه تبادله و آشنایی بین تاجران و متشبثین افغان و امریکایی تاکید کردند که بیروکراسی و فساد اداری موانع عمده فرا روی توسعه سرمایه گذاری می باشد که باید حکومت افغانستان در رفع آن اقدام نماید.

در این کنفرانس سه روزه که پنجشنبه پایان یافت ده ها تاجر و سرمایه گذار افغان و امریکایی زمینه های مختلف تجارت بین امریکا و افغانستان را بحث کردند.

این تاجران آمادگی شان را در بخش های زراعت، معادن، ساختمانی و تحصیلات عالی، و انرژی به همتایان امریکایی شان نشان دادند.

محمد قربان حقجو رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان در این کنفرانس وضعیت فرار سرمایه ها، وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان به ویژه سقوط کندوز را برای سرمایه گذاری خیلی زیان آور توصیف کرد. او به تاراج سرمایه ها و آتش سوزی ها اشاره کرد که آن رویدادها ضربه هایی را به آینده سرمایه گذاری وارد می کند.

آقای حقجو گفت که حکومت افغانستان باید به مردم اطمینان بدهد و ثبات اقتصادی را به میان بیاورد تا ثبات اجتماعی و سیاسی در کشور حاصل شود.

به گفته حقجو، درحال حاضر افغانستان تقریبا ٩٥ درصد اموال مورد ضرورت خویش را از کشورهای خارج وارد می کند که خود نشان دهنده موجودیت بازار بزرگ است. او گفت تا اکنون بیشتر صادرات را اموال زراعتی تشکیل می دهد که می توان با آن سایر امتعه را افزود.

آقای حقجو گفت در ١۴ سال گذشته ١٠،٥ میلیارد دالر سرمایه گذاری نزد اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا ثبت شده است، اما مقدار حقیقی آن به مراتب بیشتر خواهد بود که بیشتر درسکتورهای ساختمان، صنعت، معادن، خدمات، مخابرات صورت گرفته است.

حقجو می گوید که اکنون شش پارک صنعتی فعال در شهرهای بزرگ افغانستان آماده پذیرش سرمایه ها برای ایجاد صنایع است و یازده پارک صنعتی دیگر نیز تا چند سال آینده آماده می گردد.

نمایندگان ادارات حکومت ایالات متحده از تداوم کمکهای مالی، اقتصادی، تخنیکی و ظرفیتی خویش و حمایت از متشبثین افغان اطمینان داده گفتند که برای یک افغانستان مصئون ایجاد زمینه انکشاف اقتصادی از طریق کمکهای ایالات متحده از اهمیت خاصی برخوردار است.

آنها در این گردهمایی سالانه متشبثین تاکید ورزیدند که افغانستان امن برای ایالات متحده و سایر جهان زمینه امنیت را فراهم می کند.

درمیان برنامه هایی که در افغانستان درحال تطبیق است و ده ها پرو‏ژه های بزرگ و متوسط درحال ارزیابی و تمویل است، اداره بین المللی انکشاف ایالات متحده یا «یو اس اید» نقش برازنده ای در بخش های ایجاد زیربنانها، رشد زراعت و صنعت و توانمندی بخشی زنان داشته است و درآینده نیز این پرو‏ژه ها ادامه خواهد یافت.

مقامات امریکایی گفتند که کمک های ایالات متحده اکنون برعلاوه این که از طریق کمپنی های متعدد امریکایی، افغانی و بین المللی تطبیق می شود در حدود نصف آن از طریق داخل شدن دربودجه انکشافی افغانستان نیز به مصرف می رسد.

پیتر هلملنگر، افسر سابق قول اردوی انجنیری ایالات متحده در افغانستان گفت که رشد متداوم اقتصادی افغانستان از طریق اعمار زیربناها درساحات نظامی و ملکی از اهداف ایشان بوده است. او گفت پروژه های این اداره به همان سرعت گذشته در افغانستان درحال تطبیق شدن است و در آینده نیز پرو‏‏ژه ها ملکی و نظامی بزرگی را در افغانستان اعمار خواهند کرد.

هلملنگر به طور مثال از ساختمان جدید وزارت داخله افغانستان، اکادمی علوم نظامی مارشال فهیم، سب ستیشن های برق از آن جمله توربین سوم بند برق کجکی، ایجاد سبستیشن ها و توسعه شبکه های برق رسانی، تجهیز میدان هوایی کابل و سایرین را نامبرد. او گفت که تعداد زیاد این پرو‏‏ژه تحت نظارت این اداره و بکمک شریکان افغانی و بین المللی عملی می گردد.

  • 16x9 Image

    عبدالواجد عادل - واشنگتن

    عبدالواجد عادل از سال ۲۰۰۱ تا اکنون به حیث ژورنالیست، نویسنده و کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی افغانستان در صدای امریکا بخش افغانستان در واشنگتن دی سی کار می کند.
XS
SM
MD
LG