لینک های دسترسی

والی غزنی: تنها یک ولسوالی غزنی به دست طالبان است


رئیس جمهور غنی صلاحیت های والیان را افزایش داد و محمد امان حمیمی والی غزنی میگوید که پس از این والیان میتوانند از تعداد نیرو های امنیتی بازرسی کرده و در مورد عملیات امنیتی، مشوره دهند. مصاحبۀ کامل آقای حمیمی با صدای امریکا را اینجا تماشا کنید:

XS
SM
MD
LG