لینک های دسترسی

"صلاحیت رهبری سیاسی روند مصالحه، به شورای عالی صلح داده میشود"


محمد اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح می گوید که به خاطر جلوگیری از تلاش های پراگنده، پیشبرد و رهبری روند صلح افغانستان، پس از این صلاحیت شورای عالی صلح خواهد بود. او می گوید که چهر های تازه در رهبری این شورا اکنون حمایت مشترک رهبری افغانستان را دارند. مصاحبه در این مورد را اینجا ببینید.

XS
SM
MD
LG