لینک های دسترسی

اگر پروسۀ مصالحه در افغانستان ناکام شود، چی واقع میشود؟


مایکل کوگلمن، تحلیلگر در مرکز ویلسن میگوید، در صورت ناکامی پروسۀ مصالحه،افغانستان با بحران جدیتر روبرو میشود. او می گوید با وجود توانمندی نیروهای افغان، طالبان هم بیش از پیش قویتر شده و نیروهای افغان به تنهایی از پیشرفت آنان جلوگیری کرده نمیتواند، مگر اینگه امریکا روی گزینه های متفاوت تر غور کند.

XS
SM
MD
LG