لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به مباحث جالب هفته در رسانه های اجتماعی


درین هفته باز هم موضوعات مختلفی دررسانه های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است: پاک کاری شهر کابل بخاطر آمدن نوروز، بازی امروزی تیم کرکت افغانستان، جرسی جدید فوتبال برای افغانها ساخته شده، و کریستیانو(؟) رونالدو از چای خوردن میان مردم بیزار شده ، باید ببینید که چرا

XS
SM
MD
LG