لینک های دسترسی

Breaking News

اوباما به هیروشیما می رود


محل پرتاب بم اتمی در هیروشیمای جاپان

باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده که درین ماه برای شرکت در اجلاس سران گروه هفت صنعتی جهان در جاپان شرکت می ورزد همچنان می خواهد از هیروشیما نیز بازدید کند.

منظور آقای اوباما در دیدار از هیروشیما جلب توجه جهانی به تهدید رو به افزایش برنامه هستوی کوریای شمالی می باشد، که اجندای اجلاس گروه هفت را نیز تشکیل میدهد.

بازماندگان بم اتمی می گویند اگرچه آنها توقع ندارند که او منحیث رئیس جمهور کشوری که بم اتمی را درین جا بکاربرد، از آن ها عذرخواهی کند، اما امیدوارند که آقای اوباما تلفات انسانی و آلامی را که بم اتمی درجریان جنگ دوم جهانی ببار آورد، یاد آوری کند.

در ششم اگست سال ١٩۴٥، ایالات متحده اولین بم اتمی را بالای شهر هیروشیمای جاپان که در نتیجه آن ١۴٠ هزار تن کشته شد، پرتاپ کرد. درین تعداد کسانی هم شامل اند که بعداً به اثرمواجه شدن با تشعشعات جان دادند.

امروز پارک یادبود صلح هیروشیما در مرکز این انفجار موقعیت دارد که یادآور کسانی است که رنج دیده و درگذشته اند.

شماری از افرادی که از این رویداد هسته ای نجات یافته اند مانند کیکو اوگورای ۷۹ ساله میخواهند رئیس جمهور اوباما به این محل آمده و پی آمد های فاجعه بار استفاده از سلاح هسته ای را از نزدیک بیبیند.

"قبل ازین که ازین دنیا بروم، می خواهم چهره رئیس جمهور برحال ایالات متحده را ببینم." اوگورا می گوید که این به منظور خواستن معذرت نیست. "نه خیر، بلکه به حیث یک انسان. شما این جا هستید و ما نیز درعین زمین ایستاده ایم، عین زمین هموار، و بعد درحق مردگان دعا کنید."

موزیمی که در این پارک موقعیت دارد تصاویر و آثار باقی مانده از انفجار و تخریباتی را نشان میدهد که از انداختن اولین بم اتمی در جهان باقی مانده است.

اوگورا که در آن زمان تنها هشت سال داشت می گوید که او دونیم کیلومتر از مرکز محل پرتاب بم فاصله داشت، ولی بازهم از شدت آن به زمین خورده بود، زیرا انفجار خیلی قوی بود.

"وقتی به خود آمدم همه جا تاریک بود، چیزی دیده نمی شد و همه چیز ساکت شده بود."

سوناو سوبوی، یکی دیگر از بازماندگان است که در آن روز ازطرف روزنامه محلی درحالی عکاسی شده بود که با سایر بازماندگان یکجا شده بود. او که به سختی سوخته بود احساس گناه میکرد که مجبور شده بود برای بقای خود روی انباری از مرده ها پا گذارد.

سوناو سوبوی صحنه دلخراشی را به خاطر می آورد که با هزاران کشته مواجه شده بود.

"آنها همه مرده بودند، اما در میان شان یک نفر زنده بود، و او ازین که من روی مردگان راه میرفتم با صدای بلندی مرا سرزنش کرد."

از نظر کسانی که در جنگ دوم جهانی پیروز شده بودند، بم اتمی جان بسیاری از سربازان امریکایی را نجات داد، زیرا بم های اتمی که در جاپان استعمال گردید باعث ختم جنگ گردید.

اما، در اثر استعمال این بم ها به هزاران ملکی بی گناه نیز کشته شدند. قربانیان این بم اتمی بعد ها از اثر مواجه شدن با تشعشعات و انواع سرطانهای ناشی ازین بم جان دادند.

بازماندگان بم اتمی توقع می کنند که دیدار آقای اوباما از هیروشیما بحث روی تصمیم زمان جنگ ایالات متحده را که متوسل به سلاح اتمی شد، دوباره زنده نسازد، ولی تعهد جامعه جهانی را برای نابودی تمام اسلحه هستوی در جهان مستحکم ترسازد.

یک جنبش جهانی درحال اوج گرفتن است تا اسلحه هستوی محو شود و اوباما نیز اهداف این جنبش را ترغیب می کند. اما ریالست ها استدلال می کنند که ابتدا باید صلح و ثبات درجهان مستقر شود.

گزارش: صدای امریکا

برگردان: عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG