لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری برمباحث رسانه های اجتماعی درین هفته


واکنش ها به خبر مرگ رهبر طالبان و معرفی رهبر نو این گروه این هفته مهمترین موضوع در رسانه های اجتماعی بود. هشتگ ملا منصور و طالبان در صفحات اجتماعی صدای امریکا و ویب سایت ما، با واکنش های افغانها و نظریات آنها در زمینه آینده صلح در افغانستان همراه بود. گزارش های صدای امریکا درین مورد در ویب سایت و صفحات فیسبوک پرخواننده بوده و اکثرآ به طرفداری از پروسه صلح ازین خبر استقبال نموده اند عکسی از صفحه پاسپورت پاکستانی منسوب ملا منصور باعث بحث های میان مردم پاکستان شده است

XS
SM
MD
LG