لینک های دسترسی

Breaking News

حذف خاموشانۀ ویدیو های افراطگرایی از سوی گوگل و فیسبوک


تلاش جدید برای مبارزه با افراطگرایی
تلاش جدید برای مبارزه با افراطگرایی

برخی از شرکت های بزرگ انترنتی که از طریق آن میتوان به ویدو های فراوان در جهان مجازی دسترسی پیدا کرد، شیوۀ حذف آتومات یا خودبخودی را برای جلوگیری از نشر ویدیو های افراطگرایان در پیش گرفته اند.

آژانس خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبعی که از این روند آگاهی دارند، گزارش داده است که گوگل و فیسبوک، دو پایگاه بزرگ تماشای ویدیو، خاموشانه و به طور اتومات محتوای مملو از افراطیت را از صفحات خود پاک می کنند.

این تصمیم یکی از قدم های مهم در راستای کمک به سایر شرکت های انترنتی است که میخواهند شایعات افراطی را از ویب سایت های خود پاک کنند و یا تحت فشار حکومات شان برای جلوگیری از حملات دهشت افگنی محتوای افراطی را حذف می نمایند، که شامل سوریه الی بلژیک و ایالات متحده میشود.

یوتیوب و فیسبوک درمیان سایر صفحات انترنت سیستم جدیدی را اضافه کرده اند که مرتب ویدیو های گروه دولت اسلامی و سایر محتوای مشابه را فوراً حذف میکنند. تا کنون این تکنالوژی، تنها به منظور شناسایی و حذف ویدیو هایی در انترنت به کار برده میشد که حقوق تکثیر آن از لحاظ قانون محفوظ میبود.

شرکت های انترنتی یک نوع شاخصه های دیجیتلی انحصاری را به ویدیو های معین اختصاص میدهد که آن را هش میگویند. به کمک این هش ها، همۀ ویدیو هایی که حاوی چنین شاخصه های دیجیتلی باشند، سریعاً از انترنت برداشته میشوند.

در این سیستم، ویدیو هایی که محتویات آن قبلاً شناسایی و غیرقابل پذیرش مشخص شده باشند، در صورتی که بار دیگر برای اپلود کردن آن سعی صورت گیرد، فوراً تشخیص داده میشود و جلو آن گرفته میشود. اما ویدیو هایی که قبلاً دیده نشده باشند، تشخیص شان دشوار می باشد.

طالبان، با آن که در زمان حاکمیت شان سرسختانه با پدیده های همچو عکس و ویدیو مخالفت نشان میدادند، اما در سال های اخیر در کنار اعمال جنگ و خشونت، به روی انترنت نیز ویدیو ها و تصاویر تبلیغاتی پخش میکنند. پروژه مبارزه با دهشت افگنی میتواند از نشر همچو ویدیو ها در یوتیوب و فیسبوک جلوگیری نماید.

XS
SM
MD
LG