لینک های دسترسی

محبوبه اخترزاده، محصل افغان که با فلج بزرگ شده است


أفغانستان، یکی از تنها دو کشوریست که هنوز هم مرض فلج أطفال در آن محو نشده است. قربانیان این مرض، تا پایان عمر، معلول میمانند. اما برخی ها با وجود معلولیت، توانسته اند خود را در جامعه تبارز دهند. یکی از آنها، محبوبه اخترزاده است که در زمان جنگ های داخلی، از واکسین پولیو محروم ماند و در دو سالگی مصاب فلج شد. او اکنون توانسته در یک پوهنتون برجستۀ امریکا، تحصیل کند. محبوبه اخترزاده مانند سایر محصلین امریکایی در یک پوهنتون ایالات متحده تحصیل میکند. کامله عطایی محبوبه را برای دیدن به واشنگتن آورده بود و آنها از پارک نظامیان معیوب امریکایی از دوران جنگ ویتنام دیدار نمودند.

XS
SM
MD
LG