لینک های دسترسی

Breaking News

هند: پاکستان عملیات جراحی را حس نکرده است


اردوی پاکستان این ادعای هند را که گویا نظامیان هندی داخل کشمیر تحت ادارۀ پاکستان شده و عملیات هدفمندانه ای را انجام داده اند، کاملاً رد کرده، اما هند میگوید پاکستان همانند مریض بیهوشیست که عملیات جراحی را حس نکرده است. از جانب دیگر یک فعال هندی، با خون خود نامه ای به سرمنشی ملل متحد نوشته و از او خواسته که پاکستان را به حیث یک کشور حامی تروریزم بشناسد.

مقامات نظامی پاکستان به روز شنبه زمینۀ بازدید خبرنگاران از خط کنترول در کشمیر را مهیا ساختند. هند به روز جمعه ادعا کرد که نظامیان آن در یک عملیات برق آسا و هدفمند در داخل کشمیر تحت ادارۀ پاکستان، ده ها تندرو را کشتند، اما جنرال عاصم سلیم باجوه سخنگوی اردوی پاکستان به خبرنگاران گفت که هند با فیر سلاح های سبک از آنسوی خط کنترول، آتش بس را نقض کرده، و دو سرباز پاکستانی را کشته اما هرگز عملیات هدفمند انجام نداد است" در این سوی خط کنترول، هیچ عملیات هدفمندانه ای از سوی اردوی هند صورت نگرفته است. تمام ادعا های آنان مبنی بر انجام چنین عملیات، غلط است."

منوهر پریکار، وزیر دفاع هند، در پاسخ گفت در حالت بیهوشی کسی عملیات را حس نمی کند" وقتی کسی بیهوش باشد، عملیات جراحی را حس نمیکند. حتی دو روز پس از عملیات هدفمند و برق آسای ما، پاکستان هنوز نمیداند که چه رخ داده است؟»

وزیر دفاع هند افزود هر کسی که قصد صدمه رسانیدن به هند را داشته باشد، با پاسخ فوری مواجه خواهد شد و هند بی احترامی را به هیچ وجه، تحمل نخواهد کرد.

نریندرا مودی صدراعظم هند امروز گفت که نظامیان اش به قصد تسخیر اراضی، به کدام کشور دیگری تعرض نکرده است. او همچنان از جهانیان خواست که قربانی سربازان هندی در جریان جنگ های جهانی را فراموش نکنند "هند هرگز در حرص به دست آوردن زمین نبوده، هرگز کشور دیگری را مورد تعرض قرار نداده است. اما با اینهم، بیش از یکصد و پنجاه هزار هندی در جریان جنگ های اول و دوم جهانی، از برای دیگران شهید شده اند."

زندگی در ایالت جمو و کشمیر هند، امروز روال عادی را نداشت و در نتیجۀ تقاضای جدایی طلبان مبنی بر مسدود شدن بازار ها، مردم در خانه های شان باقی ماندند.

از سوی دیگر، باشندگان قریه های نزدیک به خط کنترول، خلاف گلوله باری های اردوی هند بر دهات شان اعتراض کردند. محمد توقیر یک روستایی می گوید در فکر ساختن پناهگاه در داخل خانه های شان استند" تنش، بار دیگر میان هردو کشور تشدید یافته، پس برای ما زندگی در اینجا، بسیار دشوار است. شما نگرانی دهاتیان را تصور کرده میتوانید، شاگردان به مکتب رفته نمیتوانند. ما در فکر ساختن پناهگاه ها در داخل خانه ها استیم."

در حالی که تنش ها میان دو قدرت اتمی به فزونی نهاده، مهیش یادو، یک فعال هندی، با خون خود به ملل متحد نامه نوشته و خواسته که پاکستان را یک دولت حامی دهشت افگنی اعلام کند.

مهیش یادو یک فعال هندی می گوید کشوری مثل پاکستان نباید در ملل متحد جایی داشته باشد" امروز من نامه ای با خون نوشته ام که در آن به بن کیمون سرمنشی ملل متحد عرض کرده ام که رهبران و اردوی پاکستان مانند دهشت افگنان عمل میکنند و همچو کشور ها نباید جایی در ملل متحد داشته باشند."

هند از ماه گذشته بدینسو، کمپاینی را برای منزوی کردن پاکستان در ملل متحد آغاز کرده و صدراعظم هند گفته که برای تجرید پاکستان در سطح جهان، از هر گزینه کار خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG