لینک های دسترسی

Breaking News

ششصد کودک در بلخ مصروف کار های شاقه اند


Pakistan World Day Against Child Labor
Pakistan World Day Against Child Labor

مسوولین ریاست کار و امور اجتماعی بلخ می گویند که ششصد کودک در بلخ به دلیل فقر و بیکاری مشغول کار های شاقه در روی جاده ها اند.

بر اساس یک تحقیق بنیاد کودک در بلخ، میزان کودکان مصروف در کار های شاقه درتناسب به سال گذشته به ۵۴ درصد نسبت افزایش یافته است.

یکی از این کودکان به رادیو آشنا گفت:"من این جا رنگ مالی میکنم روز صد هشتاد، یک ونیم صد به خانه نان میبرم."

ادارۀ حقوق بشر و ریاست کار و امور اجتماعی در ولایت بلخ می گویند که میزان کودکان مشغول کار در جاده ها و کار های شاقه نگران کننده است.

جاوید هشت ساله یکی از این کودکان است که با یک بکس دست ساخته خودش مشغول رنگ کردن بوت ها در جاده های مزارشریف است.

او در کنار این کار متعلم مکتب نیز است تا فامیلش را کمک کند."من صنف چهار مکتب استم ما از حکومت میخواهم که مکتب بخوانیم تا یک چیزی شویم."من این جا رنگ مالی میکنم روز صد هشتاد، یک ونیم صد به خانه نان میبرم."

مریم کریمی مسوول بنیاد کودک در شمال افغانستان می گوید که در تحقیق چهارماه پیش از یک هزارکودک ساکن در ولایت بلخ دریافته اند که ۵۴ درصد کودکان مشغول کارهای شاقه اند. درحالیکه در سال گذشته این رقم کمتراز ۵۰ درصد بود.

او گفت:"متاسفانه روز به روز وضعیت کودکان در بلخ بد تر شده میرود. تحقیقی که ما چهار ماه پیش داشتیم، امسال نسبت به سال های قبل وضعت اطفال در جاده ها بدتر شده است."

تاثیرات ناامنی

براساس گفته های شماری از مسوولین ریاست کار و امور اجتماعی شدت نبرد ها در ولایات شمال، سبب شده تا رسیدگی به وضعیت کودکان روز تا روز بدتر شود. ازاین رو به گفتۀ آنان، تحقیق کنندگان نیز در مورد وضعیت کودکان، اطلاعات کمتر را گرد آوری میتوانند.

براساس تحقیق بیناد کودک، کودکان در کار های شاقه مثل موتر شویی، دست فروشی در جاده ها، کار در داش های خشت پزی مشغول اند که بر روحیه آنان تاثیر منفی گذاشته و آنان را از کسب علم و دانش به دور نگهداشته است.

درهمین حال ذاکر رسولی مسوول شبکه محافظت کودکان در ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بلخ میگوید که از جمع دوصدهزار نفوس بلخ، پنج تا هفت هزار آنان را کودکان تشکیل میدهد که از آن جمع شش صد کودک درین ولایت، مشغول کار های شاقه اند.

او افزود:"در سطح ولسوالی ها به صورت قیاسی باید بگویم که از مجموعه صد فیصد اطفال بیست و پنج فیصد آنها را میتوانیم بگویم که مصروف کار های شاقه است، آن هم به دلیل ملحوظات اقتصادی و فقر."

این وضعیت فقط در ولایت بلخ خلاصه نمیشود. کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان میگوید که وضعت کودکان در چهار ولایت شمالی بلخ، سرپل، جوزجان و فاریاب روز تا روز در حال بدتر شدن است و ازاین رو نیاز است که دولت برای رسیدگی به وضعیت آنان برنامه های موثری روی دست گیرد.

قاضی سید محمد سامع رئیس آن کمیسیون درصبحت به صدای امریکا گفت که به دلیل فقر اقتصادی کودکان مشغول کار های شاقه اند و این موضوع سبب شده تا از آنان سوء استفاده های جنسی نیز صورت بگیرد.

این در حالیست که بر اساس معلومات بنیاد خیریۀ آشیانه در حدود شش صد هزار کودک در افغانستان مصروف کار های شاقه اند.

با وجود آنکه در قانون اساسی افغانستان سن کار ۱۵ سال تعیین شده است اما کودکان بین سنین هفت تا ۱۵ نیز در افغانستان کار میکنند که شمار زیادی آنان نان آور خانواده بوده و باید تن به کار های شاقه بدهند.

XS
SM
MD
LG