لینک های دسترسی

نخستین برنامه خبری شب

اولین برنامه خبری شب


در اولین برنامه خبری شب، خبرهای تازه و گزارش های دقیق از سرتاسر افغانستان، منطقه و جهان فقط در سی دقیقه.

XS
SM
MD
LG