لینک های دسترسی

Breaking News

تخریب سه صد جریب زمین  کشت شده کوکنار در بلخ


به اساس امار ریاست مبارزه با مواد مخدر، امسال یش از سه صد جریب زمین کوکنار تخریب شده است

مسئولین ریاست مبارزه با مواد مخدر بلخ میگویند که سه صد جریب زمین های زراعتی که در جریان امسال در ان کوکنار کشت شده بود، را تخریب کرده اند.

رحیم رحمان اوغلی رئیس مبارزه با مواد مخدر بلخ به صدای امریکا گفت که ساحات تخریب شده کوکنار در شش ولسوالی این ولایت بود که ازسوی دهاقین به تشویق و تهدید مخالفین مسلح و همچنان بصورت غیر قانونی از سوی دهاقین نیز کشت شده بود.

"درساحات البرز که از مناطق نا امن است انجا طالبان زیاد ترمردم را تشویق کرده بود که کوکنار کشت کنند ولی در مناطق امن طالبان مطرح نبوده بلکه خود دهاقین نیز ساحاتی را کشت کرده بود"

ریاست مبارزه با مواد مخدر بلخ میپذیرد که دربخش های ازاین ولایت پیش از تخریب زمین های کشت شده کوکنار، دهاقین حاصلات شان را برداشته بودند.

ولسوالی های دهدادی، چمتال،چهار بولک، البرز ، دولت آباد و شولگر از ساحاتی بود که دران زمین های زراعتی کوکنار کشت شده بود.

به قول کارشناسان، پولیس دربلخ تنها، زمین کشت شده کوکنار را تخریب کرده اند که در فاصله های کمتر از ده کیلومتر ازمرکز این ولایت بوده است، اما ساحات زیادی را که کوکنار کشت شده است، تخریب نشده اما دهاقین حاصلات شان را از کوکناربدست اوردند.

اما پیش ازین نهاد مدنی "خط نو" از کشت بیشتراز ده ها هزار جریب زمین در ولایت بلخ وسایر ولایات شمال کشور خبرداده بود.

درهمین حال رئیس مبارزه با مواد مخدر بلخ میگوید که امسال بخش های اگاهی عامه وزارت مبارزه با مواد مخدر، تلاش میکند که تا از جوانان و عالمان دینی برای جلوگیری از کشت مواد مخدر به مردم از اضرار مواد مخدر اگهی دهی کند.

XS
SM
MD
LG