لینک های دسترسی

شمار معتادین در ولایت بلخ افزایش یافته است


موجودیت معتادان در ولایت بلخ نشان میدهد که بازار مواد مخدر هنوز هم در این ولایت موجود است

ریاست مبارزه با مواد مخدر بلخ میگوید ارقام افراد معتاد به مواد مخدر نسبت به دو سال گذشته افزایش یافته است.

ارقام دو سال پیش از سوی این وزارت نشان میدهد که حدود یکصد هزار تن از افراد به مواد مخدر معتاد هستند.

عبدالرحیم رحمان اوغلی رئیس مبارزه با مواد مخدر بلخ به صدای امریکا گفت که هرچند رقم دقیق از افزایش افراد معتاد به مواد مخدر را بدست نمیدهد اما تاکید دارد که نبود امکانات و زمینه های اشتغال از چالش های عمده افزایش معتادین است.

بلخ از ولایت های آرام در شمال کشور است، اما موجودیت بیشتراز یکصد هزار معتاد به مواد مخدر نشان میدهد که بازار فروش مواد مخدر نیز دراین ولایت بصورت جدی جریان دارد.

از سوی هم مردم در مزارشریف میگویند که کمتر شاهد بوده اند که فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکولی به محاکمه کشانیده شوند.

مسئولین ریاست مبارزه با مواد مخدر میگوید که هرچند اراده قوی برای محوکشت کوکنار و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر وجود دارد اما کمبود امکانات برای تداوی معتادین از چالش های عمده به شمار میرود.

براساس سروی دفتر INL یکی از پروژه های سفارت امریکا در همکاری با وزارت های مبارزه با مواد مخدر و صحت در 24 ولایت افغانستان در سال 2015 میلادی رقم معتادین به مواد مخدر بیشتر به 3.6 میلیون معتاد میرسید که ازین رقم 85 هزار تن انها را زنان تشکیل میداد.

اما این ارقام براساس گفته های مسئولین ریاست مبارزه با مواد مخدر افزایش یافته است.

هم اکنون سه مرکز به کمیت های صد، هفتاد و پنجاه بستر در ولایت بلخ فعالیت دارند که ازین میان تنها یک مرکز پنجاه بستر زیر نام نجات سنتر برای زنان که معتاد به مواد مخدر اند فعالیت دارد.

نبود اشتغال و بحران اجتماعی از عوامل افزایش رقم معتادین به مواد مخدر عنوان شده است.

XS
SM
MD
LG