لینک های دسترسی

جزییات بیشتر صحبت با عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان را در کانادا و فرانسه ازینجا شینده می توانید.


جزییات بیشتر صحبت با عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان را در کانادا و فرانسه ازینجا شینده می توانید.

XS
SM
MD
LG