لینک های دسترسی

جزییات بیشتر مصاحبه با آقای حمید زی، سخنگوی وزارت مالیۀ افغانستان را ازینجا شنیده می توانید


جزییات بیشتر مصاحبه با آقای حمید زی، سخنگوی وزارت مالیۀ افغانستان را ازینجا شنیده می توانید

XS
SM
MD
LG