لینک های دسترسی

از دید شما، در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد کدام موضوع باید بیشتر مورد بحث جدی قرار گیرد؟


این یک نظرپرسی غیر علمی است که تنها بازتابدهندۀ دیدگاه خواننده‌گان می‌باشد

این نظرپرسی قبلاً بسته شده است

XS
SM
MD
LG