لینک های دسترسی

نخستین برنامه خبری شب

نخستین برنامه خبری شب


در نخستین برنامه خبری شب خبرهای تازه و گزارش های دقیق از سرتاسر افغانستان، منطقه و جهان فقط در سی دقیقه.

XS
SM
MD
LG