لینک های دسترسی

آیا موضعگیری تازۀ دونالد ترمپ، پاکستان را به تغییر رویکرد و قطع حمایت از شبکۀ حقانی و طالبان واخواهد داشت؟


این یک نظرپرسی غیر علمی است که تنها بازتابدهندۀ دیدگاه خواننده‌گان می‌باشد

XS
SM
MD
LG