لینک های دسترسی

Breaking News

تطبیق سه پروژه عامه ازسوی وزارت مبارزه با مواد مخدر در بلخ


ریاست مبارزه با مواد مخدر بلخ می‌گوید سه پروژه عامه را ازطریق برنامه معیشت بدیل دراین ولایت روی دست دارند.

مسوولین این ریاست می‌گویند این پروژه ها سی میلیون افغانی هزینه بر می‌دارد .

رحیم رحمان‌اوغلی رئیس مبارزه با مواد مخدر بلخ می‌گوید این پروژه ها در دو ولسوالی این ولایت ازسوی وزارت مبارزه با موادمخدر تطبیق می‌گردد که در آینده های نزدیک تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

"در بخش معیشت بدیل دربر میگیرد پروژه های کوچک را ، ما یک باب کنال در قریه راموزا درقریه چهار کینت داریم، در ضمن یک باب کنال قریه تاجیک‌ایلتن است ویک باب اعمار جمنازیوم است که در ولسوالی شولگره است که در اینده مورد بهره برداری قرار می‌گیرد"

ریاست مبارزه با موادمخدر بلخ می‌گوید که ازاین سه پروژه عامه در دو ولسوالی های چهارکنت و شولگر بالغ برپنج‌هزار و پنجصد تن بهره‌مند می‌شوند.

سه پروژه عامه که ازسوی برنامه معیشت بدیل وزارت مبارزه با موادمخدر ‌در حال تطبیق است شامل سربند آب در روستای تاجیک ایلتن در ولسوالی چهارکنت، کانال آب روستای راموزا و جمنازیوم ورزشی برای باشندگان ولسوالی شولگره ولایت بلخ می‌باشد.

دراین میان باشندگان ولسوالی شولگره ولایت بلخ می‌گویند که از دو سال به این سو پرداخت یک میلیون دالر پول تشویقی ازسوی وزارت مبارزه با مواد مخدر به خاطر کشت دوباره کوکنار قطع شده است.

باشندگان این ولسوالی تاکید دارند که وزارت باید روی برنامه های قرضه‌های کوچک توجه کند.

سلیمان یکی ازباشندگان شولگره می‌گوید:

"معیشت بدیل پروژه های خوب دارد همی قرضه های کوچک را برای زمین داران باغداران و مالدارا توزیع کند که هم چاره کار دهاقین زمین داران شود و هم پروژه های خود وزارت تطبیق شود"

پیش ازین وزارت مبارزه با موادمخدر برای تشویق دهاقین سالانه یک میلیون دالر پول تشویقی برای دهاقین ازسوی برنامه معیشت بدیل به دهاقین توزیع میکرد.

اما از دو سال به این سو وزارت مبارزه با موادمخدر پرداخت این پول را به دلیل کشت دوباره کوکنار قطع کرده است.

XS
SM
MD
LG